Spoltecmetoden - år av erfarenhet

Spoltecmetoden innebär effektiv spolrensning med 300bars tryck mellan 55 - 90 liter vatten/minut.

Vi spolar aldrig med hetvatten då detta inte är nödvändigt eftersom vi arbetar med rätt tryck och vattenflöde. Dessutom innebär spolning med hetvatten en fara för eventuella packningar i plaströr, då dessa packningar ej tål 95 grader varmt vatten.

Vi kan med våra aggregat t ex spola bort flytspackel, härdade fetter, urinsten mm, vilket inte hetvatten biter på då vattenflödet som regel är för lågt.

Ring oss för mer information 040 - 47 40 12