ROT-avdrag

De flesta privata fastighetsägare har möjlighet att söka skatteavdrag för ROT-arbeten.

Maximalt kan man få 50 000 kronor i avdrag per år. Avdraget gäller för arbetskostnadsdelen av tjänsterna och normalt beviljas avdrag för 50% av arbetskostnaden. Ni kan läsa mer om ROT-avdrag på Skattemyndighetens hemsida: www.skatteverket.se

Tänk på att det alltid är upp till Er som fastighetsägare att ange om ni vill utnyttja ROT-avdraget, gärna redan vid beställningen men senast då våra anställda anländer till er villa eller bostadsrätt. Vi behöver personnummer på fastighetsägaren samt fastighetsbeteckningen.