Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor med lägre densitet än vatten. Det kan gälla anslutning till spillvatten från t. ex bensinstationer, tvätthallar, spolplattor, verkstäder, garage, P-platser osv.

Från oljeavskiljaren leds vattnet vidare till ett reningsverk på plats eller till kommunalt reningsverk. Vi har alla ett ansvar att se till att spillvattnet inte orsakar miljöföroreningar. 

Det finns många regler kring hur oljeavskiljare ska installeras och användas. För att värna om miljön ska ni vara noga med vem som får förtroendet att tömma och renspola oljeavskiljaren när detta är dags. Spoltec Södra AB är en trygg samarbetspartner. Vi är certifierade provtagare och har därmed en god grundutbildning när det gäller denna hantering.

För att påverka miljön så lite som möjligt är det väsentligt att avskiljaren är dimensionerad för det flöde som ska behandlas och att den sköts och underhålls så att avskiljarfunktionen är fullgod. Om vi upptäcker brister i anläggningen kan vi även hjälpa till med att byta ut enheten. Vår leverantör kan även specialtillverka måttanpassade avskiljningsenheter. Vi samarbetar även med Trumrenovering AB i Mölnlycke och bistår våra kunder vid renovering av befintlig fett- & oljeavskiljare. Läs mer på Tubus hemsida.

                Ring oss på tel 040 - 47 40 12