Filmning

Ibland är det svårt att veta vad som döljer sig i golvet eller bakom väggarna. När avloppsledningarna täpper igen kan det behövas en filmning. Med hjälp av våra kameror kan vi hjälpa er att ta reda på varför problemen uppstår. Vi har även utrustning för att leta upp hur ledningarna går, ett praktiskt hjälpmedel när det gått hål på en ledning eller ett rör ska grävas upp. 

Har ni behov av dokumentation i form av protokoll eller DVD-kopia på filmningen så hjälper vi självklart till med det också.

Ring oss på tel 040 - 47 40 12